Jak vybrat správnou nemovitost?

21.11.2010

Ať již kupujeme nemovitost k vlastnímu bydlení nebo na pronájem, chápeme toto rozhodnutí jako jedno z nejdůležitějších v životě. Nemovitost k bydlení dokonce často kupujeme s přesvědčením, že v ní zůstaneme celý život. Možná proto je kolem tohoto nákupu tolik emocí, každý má nějaký recept nebo názor, jaká je nejlepší. Je ale třeba nechat emoce a názory stranou, udělat si pečlivou analýzu, založenou na faktech, které nemovitost dělají skutečně cennou. Zde je výběr těch nejdůležitějších:

Lokalita:

Jeden ze známých amerických investorů říkal, že při výběru nemovitosti jsou důležité jen tři věci - lokalita, lokalita, lokalita. Krásný dům ve špatné lokalitě má skutečně nižší hodnotu než polorozpadlý dům v té správné. O vhodné lokalitě rozhoduje několik faktorů:

Místo je napojeno na ekonomicky kvetoucí město nebo v něm přímo leží. Některá města dlouhodobě stagnují či upadají, o pronájem je pak menší zájem, jejich hledání je delší a nájem nižší, při prodeji je málo kupců, jejich hledání delší a tím i nižší prodejní cena. Ekonomicky kvetoucí místo odhalí krátká analýza dat z radnice, jako je rostoucí výběr daně z příjmu či stoupající počet obyvatel.

Zajímavé je pozorovat investiční aktivity - zřizování závodů, administrativních center, logistických areálů či nákupních středisek. To vše odhaluje vhodnost menších měst nebo jednotlivých čtvrtí velkých měst.

V místě je dobrá dopravní dostupnost, dobrá hromadná doprava nebo častá příměstská doprava. Ideální je centrum města, bývají ale drahá a mimo naše možnosti. Alternativou je místo s výbornou dopravní dostupností do centra města, nebo v jeho rámci.

V místě pracuje kvalitní radnice poskytující dostatečnou občanskou vybavenost . Měli bychom se ujistit, zda fungují základní služby, jako mateřská a základní škola, doktor, pošta, banka , obchody se základním zbožím, restaurace.

Posledním těžko popsatelným faktorem je genius loci. Jde o místo se specifickou atmosférou, získanou staletím vývoje. Může to být zahrada, krajina, ulice, výhled i cokoliv jiného, co vyvolává krásné pocity. Pokud dokážeme najít genius loci, má na hodnotu naší nemovitosti výrazný vliv.

Zpravidla bychom neměli investovat do nevhodné lokality, pokud k tomu nemáme zvláštní důvod. Kdo tak učiní, musí si uvědomit, že cena jeho nemovitosti poroste pomaleji než u nemovitosti v rozvíjející se lokalitě. Obecně platí, že nemovitost zhodnotí budoucí investice ostatních subjektů do naší lokality, ať už jsou to radnice, stěhující se rodiny, investoři či podniky. To vše je třeba vzít v úvahu při posuzování potenciálu lokality.

Stav nemovitosti:

Druhá nejdůležitější věc po lokalitě, která výrazně ovlivňuje cenu nemovitosti, je její stav a správa . Při výběru nemovitosti bychom měli provést tyto kroky:

Nemovitost projít se stavebním inženýrem a nechat ho, aby ji ohodnotil z hlediska opotřebení a budoucích nákladů na renovaci. Profesionálovi by neměla uniknout žádná závažná skutečnost, která má vliv na cenu nemovitosti. Měl by také dokázat odhadnout náklady na její renovaci. U bytových domů je důležitý celkový stavebně technický stav. Ocenění nemovitosti z hlediska opotřebení je vhodný nástroj, jak tlačit její cenu dolů.

Obzvláště u bytových domů by se měl kupující zajímat o složení a plány společenství vlastníků či družstva, která společně určují, jak a za kolik bude dům spravován a o dalších investicích. Mnoho bytových domů strádá, protože obyvatelé o nemovitost nepečují nebo vše blokuje spor majoritních vlastníků. Nemovitost chátrá a její tržní hodnota klesá.

zdroj: Peníze   www.penize.cz, Učitel financí www.ucitelfinanci.cz

Článek autora „Daniel Kotula“  

webdesign: contineo.cz