Tepelné čerpadlo – zdroj tepla budoucnosti, i v České republice

09.02.2017

I s ohledem na doporučení Evropské komise, které obsahují pokyny, jejichž cílem je pomoci členským státům unietím, aby všechny nové budovy od 1.1.2021 měly téměř nulovou spotřebu energie.

Co toto doporučení může znamenatpraxi, nám ukazuje Německo, kde již nyní více jak 1/3 novostaveb disponuje tepelným čerpadlem jako primárním zdrojem tepla. Na jihu Německa se přitom podíl tepelných čerpadel coby primárního zdroje tepla šplhá k 40 % (největší podíl mezi primárními zdroji tepla mají tepelná čerpadla Sársku, 44,1 %). Pokud jde o konkrétní typy čerpadel, v Německu jasně vedou jednotky čerpající na vstupu vzduch, následované jednotkami využívající pro výrobu tepla vodu a geotermální teplo.

České republice jsou tepelná čerpadla již nyní zdrojem tepla doporučovanýmrámci projektu STRATEGO (projekt spoluzaložený evropským Energetickým úřadem), a to zejménaoblastech, jež nejsou napojeny na rozvodné sítě tepláren.

Buďte prozíraví, vyberte si zdroj tepla se skvělým poměrem cena/výkon

Tepelné čerpadlo se vyplatí instalovat do novostavby již nyní. I v době nízkých cen fosilních paliv a elektrické energie se jedná o zdroj teplajednímnejlepších poměrů cena/výkon, viz modelový příklad níže.

Modelový příklad nákladů spojenýchjednotlivými zdroji tepla

Zdroj tepla Položka
Roční nákl. na vytápění Roční nákl. na ohřev vody Roční nákl. na pořízení a údržbu Ost. elektrická spotřeba Paušální platby Celkem
Hnědé uhlí 8 173 3 165 15 050 12 899 39 287
Černé uhlí 8 708 3 807 17 433   29 948
Koks 13 000 5 449 15 783 12 899 47 131
Dřevo 9 428 3 833 12 800 12 899 38 960
Dřevěné brikety 11 876 4 978 15 167 12 899 44 920
Zemní plyn 11 348 5 127 15 263 12 899 3 120,00 47 757
Elektřinaakumulace 18 551 7 395 11 000 7 633 5 520,00 50 099
Elektřinapřímotop 17 558 8 399 4 000 7 107 5 400,00 42 464
Tep. čerp. – vzduch/voda 6 477 2 026 25 417 7 079 5 400,00 46 399
Tep. čerp. – země/voda 5 701,00 1 931,00 21 417,00 7 079,00 5 400,00 41 528

Zdroj: TZB-info.cz

době, kdy ceny fosilních paliv a elektrické energie opět porostou, vzroste i výhodnost tepelných čerpadle coby primárního zdroje tepla.

Základ je kvalitní čerpadlo a seriózní prodejce

Na trhuČeské republice je k dispozici celá řada typů tepelných čerpadel (vzduch/vzduch, voda/voda, vzduch/voda apod.), přičemž každý typ odlišné vlastnosti a hodí se pro odlišené případy. KonkrétněNěmecku hojně používané čerpadlo vzduch/vzduch se příliš nehodí do nemovitostíhorských oblastech či nemovitostívětším počtem menších místností. Při výběru tepelného čerpadla je tedy zásadní jednat se seriózním prodejcem, tedy firmou, jež portfoliu více druhů tepelných čerpadel, zároveň provádí i instalaci a následný servis tepelného čerpadla.

Pouze pak získáte tepelné čerpadlo, které za nízkou cenu vyrobí dostatečné množství tepla či teplé vody, kdykoliv to potřebujete.

Autor: Reklama ,

 

webdesign: contineo.cz