Naše služby

 

Pro prodávající služby zdarma

Zajišťujeme:

 • zdarma se přijedeme podívat na vaši nemovitost a doporučíme prodejní cenu
 • zdarma prezentujeme vaši nemovitost následujícími způsoby:
  • tištěná inzerce ve specializovaných realitních médiích, v denním tisku
  • prezentace na většině realitních serverech
  • prezentace na vývěskách umístěných na obchodních místech
  • další prezentace dle potřeby a dohody s prodávajícím, zejména dle místa a charakteru nemovitosti
 • Prohlídky prováděné za účasti makléřů přímo na místě
 • Oslovení klientů z vlastní databáze
 • Právní servis
  • Pro prodávající právní služby zdarma
  • Právní servis obsahuje vypracování návrhů smluv - smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o převodu členských práv, nájemní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí
  • zdarma zajistíme potřebnou dokumentaci pro prodej vaší nemovitosti (list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, nabývací tituly - kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví...)

 

Garantujeme:

 • Profesionální servis ZDARMA
 • Bezpečnou úhradu kupní ceny, úhradu daně z převodu nemovitosti z kupní ceny přímo na účet finančního úřadu

 

Služby kupujícím

Zajišťujeme:

 • Zdarma vás zaevidujeme do naší databáze a budeme vás informovat o nových nabídkách
 • Prohlídky za účasti makléřů přímo na místě
 • V rámci provize pro vás zajistíme:
  • Právní servis: tzn. vypracování návrhů smluv - smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva, smlouva o převodu členských práv, nájemní smlouva, návrh na vklad do katastru nemovitostí. Hradíme kolky a notářská ověření.
  • Dále zajistíme potřebnou dokumentaci pro prodej vaší nemovitosti (list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, nabývací tituly - kupní smlouva, darovací smlouva, usnesení o dědictví...)

 

Garantujeme:

 • Profesionální servis
 • Bezpečnou úhradu kupní ceny, úhradu daně z převodu nemovitosti z kupní ceny za prodávajícího přímo na účet finančního úřadu (ze zákona je ručitelem kupující)
 • Zabezpečení veškerých služeb spojených s koupí či pronájmem vámi vybrané nemovitosti.
webdesign: contineo.cz